John Aylesbury

Danish Classic No 22

(0)
16,90 

1000 g = 169,00 

John Aylesbury

British Blend 100g

(0)
20,40 

1000 g = 204,00 

John Aylesbury

English Mixture 200g

(0)
33,90 

1000 g = 169,50 

John Aylesbury

English Mixture 100g

(0)
15,90 

1000 g = 159,00 

John Aylesbury

Virginia Blend

(0)
15,90 

1000 g = 159,00 

John Aylesbury

Latakia Blend

(0)
19,90 

1000 g = 199,00 

John Aylesbury

Scottish Blend

(0)
19,90 

1000 g = 199,00 

John Aylesbury

Dansk Mixture

(0)
18,40 

1000 g = 184,00 

John Aylesbury

Flake Virginia 50g Dose

(0)
11,40 

1000 g = 228,00 

John Aylesbury

Broken Virginia 50g Dose

(0)
9,90 

1000 g = 198,00 

John Aylesbury

Broken Virginia 200g Dose

(0)
33,90 

1000 g = 169,50 

John Aylesbury

Mixture No. 314 50g Dose

(0)
11,90 

1000 g = 238,00 

John Aylesbury

Mixture No. 314 200g Dose

(0)
34,90 

1000 g = 174,50 

John Aylesbury

30 Jahre Mixture

(0)
21,90 

1000 g = 219,00 

John Aylesbury

English Mixture 100g

(0)
15,90 

1000 g = 159,00 

Peterson of Dublin

Navy Rolls

(0)
16,90 

1000 g = 338,00